• 2015
  • Essence
  • eVolo Skyscraper
  • Konrad BASAN, Ewa ODYJAS, Agnieszka MORGA, Jakub PUDO

eVolo Skyscraper jest międzynarodowym konkursem architektonicznym, organizowanym cyklicznie od 2006 roku.
Celem konkursu jest badanie idei związanych z budynkami wysokościowymi.

Na tegoroczną edycję nadesłano 480 prac, a w jury zasiedli: Massimiliano Fuksas, Michael Hansmeyer, Richard Hassell, Alvin Huang, Yong Ju Lee, Wenchian Shi, Wong Mun Summ i Benedetta Tagliabue.

Konkurs był dla nas próbą zrewidowania wyobrażenia o zjawisku, które ma ugruntowaną pozycję w powszechnym odbiorze obrazu współczesnego miasta. Na peryferiach codzienności, w sercu miasta, zaproponowaliśmy „tajemniczy ogród” w formie wieżowca. Odnosząc się nie tylko do wizerunku miasta, ale również do jego atmosfery, zasugerowaliśmy połączenie architektury, krajobrazu i literatury. Dla potrzeb naszego projektu wybraliśmy teoretyczną lokalizację o dużej intensywności zabudowy. Zaproponowany ogólnodostępny budynek składa się z 11 krajobrazów rozmieszczonych na kolejnych poziomach, połączonych w sposób umożliwiający odbycie pieszej wędrówki. Przenikające się krajobrazy umożliwiałyby poprowadzenie alternatywnych szlaków. Szata roślinna, materiał mineralny, zwierzęta i zjawiska towarzyszące: plusk wody, światło, szum wiatru, szorstkość kamieni, zapach traw sugerowałyby odbycie równoległej sensorycznej wędrówki. To impuls do nazwania projektu ESSENCE. Inspiracją do powstania tej koncepcji był wątek podróży w powieści „W osiemdziesiąt dni dookoła świata”.